Togtilbudet på Rørosbanen er altfor dårlig, mener Røroslista. Det er ikke så verst, mener Røros MDG

Togtilbudet passer ikke til dagens krav til kollektiv transport, mener Røroslista.