– Søknad er allerede sendt, og en har ventet i spenning på om Klima og miljødepartementet har funnet plass for å autorisere flere sentra. En har tidligere fått tilbakemelding fra departementet at Røros ligger først i køen så snart det kommer friske penger, sier direktør i Rørosmuseet, Odd Sletten.

På statsbudsjettet er posten til verdensarvsentra er økt med 4,6 mill fra i fjor til i år, fra 7,6 til 12,2 millioner.

– Dermed ligger alt til rette for at en kan oppnå autorisasjon for et verdensarvsenter ror Røros bergstad og Circumferensen allerede fra 2017, kommenterer Sletten.

Han roses også kommunene og fylkeskommunen for å ha jobbet godt med finansieringen.

– Parallelt med departementets prosess har det vært jobbet godt i både kommunene og fylkeskommunene med å få på plass sin andel av finansieringen, det ligger som en forutsetning i autoriasjonskriteriene at de til sammen bidrar med 40 prosent av den årlige driftsbevilgningen.