- Det er forakt for de som bor og driver med beitenæring i ulvesona at Høyre og miljømyndighetene nå overprøver både Stortinget og lokale rovviltnemnder og likevel ikke vil tillate lisensfelling av 47 ulver. Nå blir det likevel ikke mulig å ta ut fire ulveflokker i Hedmark. I praksis gjør Klima- og miljøvernminister Helgesen Hedmark til et ulvereservat der ulv har prioritet foran lokalbefolkning og beitedrift, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.

Les saken: Sier nei til ulvejakt

- Høyre og Frp har nå besluttet at det ikke skal være mulig å ta ut ulv der ulven faktisk finnes. Det viser hvor ensidig og virkelighetsfjern ulvepolitikken til dagens regjering er, fortsetter en opprørt Senterpartileder som selv bor i Hedmark.

Les også: Har påvist 69-73 ulver i Norge 

– Regjeringen bruker som begrunnelse at det er for lite skadepotensial hos ulveflokkene i Hedmark, men grunnen til det er jo at nær sagt all beitedrift i Hedmark er lagt ned allerede på grunn av de store problemene med ulv. Det oppleves som et hån for de som bor i Hedmark at myndighetene nekter å ta hensyn til hvordan deres liv påvirkes av å ha ulv i nærmiljøet.  

Les: Planene klare for ulvejakt i Hedmark

- På sin egen pressekonferanse sa Helgesen (H) at det er intern uenighet i regjeringen om dette temaet, der Landbruks- og matdepartementet har hatt en annen vurdering enn Klima- og miljødepartementet. Det er veldig spesielt at en minister velger å overprøve Stortingsflertallet og lokale rovviltnemnder på så tynt grunnlag. Dette vitner om at Klima- og miljøvernministeren er uten bakkekontakt i ulvesaken, avslutter Vedum.