Elvestuen skal besøke Signevangen i Gammeldalen på sitt besøk søndag

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen

DEL

- AU i Regionrådet for Fjellregionen setter stor pris på at klima- og miljøminister Ola Elvestuen takker ja til vår invitasjon om å komme til vår beiteprioriterte region med svært store tapstall pga ulv, melder ordfører i Tolga, Ragnhild Aashaug.

Tapstallene for sau er nå oppe 210 i Rendalen, Tynset og Tolga.

- Vi er en region hvor landbruk og matforedling utgjør en svært viktig bunnplanke i verdiskapingen, og Nord-Østerdalen er en viktig forsyningslinje for blant annet Rørosmat. Utmarksressursene er svært viktige i denne sammenheng. Beitenæring og skadefellingslag står nå i en svært krevende situasjon, og vi ser frem til å få formidlet hvordan denne situasjonen oppleves, sier Aashaug.

De inviterer til en dialog med ministeren om den todelte målsettinga i rovviltforliket med vern av husdyra i beiteprioriterte områder, og hva det betyr i praksis opp mot ulv, samt kravet om DNA-testing før felling og ressurser/rammer for skadefellingslag og det interkommunale skadefellingsprosjekt.

Hun sier det trengs tiltak på kort sikt for å redde den akutte situasjonen.

- Men å jobbe mot å klargjøre for en ny beitesesong hvor beitedyr skal beite trygt, er en viktig målsetting for oss, sier Aashaug.

Programmet blir som følger: Møtet blir på setra hos Erling Birger og Mette Semmingsen. De er en av de berørte beitebrukerne, og driver også turisme i tillegg til gårdsdrifta.

Det blir informasjon om hendelsesforløpet og bakgrunn for invitasjon ved Ragnhild Aashaug. Hva er utfordringen i situasjonen man står i ved blir belyst fra bondelaget og bonde- og småbrukarlaget ved Erling Aas-Eng og Ståle Støen. Statsråden orienterer. Så blir det informasjon fra beitebrukere og skadefellingslag ved Finn Mortensen (Sølndalen havnelag i Rendalen), Erling Birger Semmingsen (Tynset Øst beitelag) og Sindre Wardenær(Tolga østfjell). Skadefellingsprosjektet og deres arbeid og hvordan jobber de jobber ved Jo Esten Trøan og Leif Vingelen.

Her ser du departementets eget program.

Artikkeltags