200.000 til "Vilt på ville veger"

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Hedmark fylkeskommune får støtte til trafikksikkerhetstiltaket "Vilt på ville veger".

De er tildelt 200.000 fra samferdselsdepartementet for å gjennomføre en informasjonskampanje rettet mot bilister. Formålet med prosjektet er å redusere viltpåkjørsler på vei- og jernbane.

– Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er avgjørende i innsatsen for færre drepte og hardt skadde i trafikken. Samferdselsdepartementet gir derfor støtte til slikt arbeid. I år har vi delt ut fire millioner kroner, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Tilskuddsordningen er en del av regjeringens brede satsing på trafikksikkerhet. Satsningen tar i bruk et bredt spekter av tiltak, både fysiske tiltak på veinettet, tiltak som kan påvirke trafikantenes atferd, og tiltak rettet mot kjøretøyene. For å redusere antallet som blir drept eller hardt skadd i trafikken er det viktig å jobbe sammen, og lokale initiativ er et viktig bidrag. I år støtter vi spesielt aktiviteter som stimulerer til sykling, sier Solvik-Olsen.

Artikkeltags