Regjeringen vil frata kommunene skatteoppkreving

Av
DEL

Regjeringen foreslår i sitt budsjett for 2020 å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni neste år, etter det NTB erfarer.

Med det forsvinner 237 lokale skattekontorer, skriver Nationen , som først omtalte saken. Ifølge avisen flyttes alle stillingene som i dag er kommunale, inn under den statlige forvaltningen.

Alle kommuner har i utgangspunktet egne innkrevingskontorer, men mange kommuner har valgt å samarbeide om innkrevingen.

– Regjeringen foreslår å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten. Det skal gjøre innkrevingen mer effektiv, enklere for næringslivet og publikum samt styrke innsatsen mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet, heter det i budsjettforslaget.

Tiltaket blir nevnt blant Finansdepartementets hovedprioriteringer i budsjettforslaget.

I 2014 foreslo regjeringen å redusere antall skatteoppkreverkontorer fra 288 til omkring 30 og gjøre skatteoppkrevingen til en statlig oppgave. Men forslaget fikk ikke flertall i Stortinget. Budskapet var den gang at tiltaket over tid kunne redusere antall ansatte med rundt 500 og spare statskassen for flere hundre millioner kroner.

Budsjettforslaget for 2020 blir offentlig klokken 10.

(©NTB)

Artikkeltags