Trygve Slagsvold Vedum:- Det er nesten ikke til å tro at Tolga kan være landets beste kommune på skole

Torsdag besøkte leder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum Dølmotunet og fikk en grundig innføring i skole- og oppvekstsuksessen i Nord-Østerdal og Tolga kommune.