Årsmøtet i Hedmark Ap: - Norsk helsearkiv på Tynset må bygges nå

Helsearkiv. Foto: Lusparken arkitekter AS.

Helsearkiv. Foto: Lusparken arkitekter AS.

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Hedmark Arbeiderparti krever at regjeringen holder løftene om bygging av helsearkivet på Tynset nå.

- Arbeiderpartiregjeringens prosjekt ble sviktet etter regjeringsskiftet av den blåblå regjeringen. Senere mangler det ikke på løfter gitt av statsminister, finansminister og helseminister om å likevel realisere Norsk Helsearkiv på Tynset. Regjeringen må nå innfri, uttaler Hedmark Ap etter helgens årsmøte.

De viser til at folk i Norge må kunne kjenne seg trygge på at pasientopplysningene blir oppbevart på en sikker måte. Personvernet må ha øverste prioritet i spørsmål om sensitive helsedata. Oppgaven med å følge opp dette må være det offentliges ansvar.

- De konkrete planene om å bygge Norsk helsearkiv på Tynset, har derfor hatt balansen mellom tilgangen til opplysninger for helsevesenet og forskning på den ene siden og personvern på den andre, som en av de mest sentrale målsettingene, melder Hedmark Ap.

Helsearkivet kan bli et banebrytende prosjekt, også i internasjonal sammenheng. De neste årene vil utviklingen innen IKT og helse gå stadig raskere, og det vil brukes store ressurser på dette området.

Derfor er det viktig at vi i Norge får trygge og gjennomtenkte løsninger for hvordan vi tar vare på og oppbevarer følsom informasjon om innbyggerne. Regjeringens forslag til en splittet modell for helsearkivet er hverken tjenlig for personvernet eller landet.

Flere titalls arbeidsplasser og avgjørende ringvirkninger for næringslivet vil komme til Hedmark om arkivprosjektet gjennomføres som planlagt. Verdiene fra statlige arbeidsplasser hører fellesskapet til. I denne tiden med økende ledighet vil bygging av helsearkivet også gi nye sårt tiltrengte arbeidsplasser i byggeprosessen. Alt ligger til rette for at arkivet må bygges nå.

Artikkeltags