Her ser du hvem som sitter i alle utvalg og nemnder i Tynset kommune

Her er oversikten over representanter i mange av de utvalg og nemnder kommunen velger inn sine representanter: