Er undrende til ordførerutspill

HEL ORDFØRER: Verken ordfører Arnfinn Nergård eller Sps ordførerkandidat Runa Finborud har sansen for forslaget fra Os Ap og å ha ordfører i 60 prosent stilling. – Velges du som ordfører er du ordfører hele døgnet, hele uka – ikke bare i kontortida noen dager i uka, sier de. Foto: Tor Enget

HEL ORDFØRER: Verken ordfører Arnfinn Nergård eller Sps ordførerkandidat Runa Finborud har sansen for forslaget fra Os Ap og å ha ordfører i 60 prosent stilling. – Velges du som ordfører er du ordfører hele døgnet, hele uka – ikke bare i kontortida noen dager i uka, sier de. Foto: Tor Enget

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Dagens SP-ordfører Arnfinn Nergård i Os og partiets ordførerkandidat Runa Finborud stiller seg undrende til Ap-forslaget om å redusere ordførerstillinga til 60 prosent.

DEL

– Hvis du blir valgt til ordfører i en kommune, så er du ordfører døgnet rundt hele uka. Du er ikke ordfører i kontortida enkelte dager.

Arnfinn Nergård har vært ordfører i Os i flere perioder, og har vært fylkesordfører i Hedmark. Nå overlater han til Runa Finborud å være partiets ordførerkandidat i Os, og sammen stiller de seg undrende til Arbeiderpartiets utspill i fredagens Arbeidets Rett om å redusere ordførerstillinga til 60 prosent.

Dårlig signal

– Samtidig sier de at de ønsker å gjøre Os til den mest offensive kommunen i regionen. Hvis det er målet, er det et dårlig signal å redusere ordførerstillinga, sier Nergård og Finborud, og stiller spørsmål om hvor stor tru Ap har på egen ordførerkandidat.

– Samtidig sier de at varaordfører skal ha 20 prosent stilling som i dag – de burde vite at varaordføreren i Os har 10 prosent stilling i dag, sier Nergård.

Han tror heller ikke en ordførerstilling i 60 prosent vil virke spesielt positivt på rekrutteringen til politikken.

Hvem, når og hvor?

De forstår Ap sitt forslag dit hen at ordføreroppgavene skal fordeles mer mellom ordfører, varaordfører og formannskapsmedlemmer.

– Det kan være en nobel tanke som ligger bak, men den er ikke gjennomførbar. Hvordan skal det bli hvis ordføreren skal bekle kontoret mandag, tirsdag og onsdag – varaordføreren skal være der torsdag og så skal et formannskapsmedlem ha fredagen. Hvem skal åpne rulleski-NM på lørdag da? Og hvem skal andre forholde seg til og hvordan skal informasjonen tilflyte alle som bør ha den når det er så mange forskjellige som tar den imot?

Ikke for alle

De understreker at en ordfører i 60 prosent stilling ikke passer for så mange.

– Ap sin ordførerkandidat er pensjonist, og klarer helt sikkert å få dette til. En som driver egen næringsvirksomhet kan klare det, men det blir håpløst for en som er ansatt i en virksomhet. Samtidig pulveriserer forslaget ordførerrollen, og kompliserer kontinuiteten. Husk at ordfører ikke er en kontorjobb, men må være frampå i forhold til både fylkespolitikere og stortingspolitikere og ha en samlet oversikt over det som er på gang både kommunalt, regionalt, fylkeskommunalt og nasjonalt, sier de.

For få møter

Nergård har også merket seg at Ap i Os synes det er for få møter og for lite politisk engasjement i kommunen.

– Jeg kan være tilbøyelig til å være enig i at antall møter kunne vært flere med et større antall politiske saker. Nå er det imidlertid slik at møteplanen har vært gjenstand for behandling i formannskapet – og enstemmig vedtatt. Så er det også slik at alle folkevalgte har mulighet til å komme med saker de vil ha på dagsorden og ikke nødvendigvis vente på at saker skal komme til behandling.Så må det vel også nevnes at det ikke har vært plagsomt stort oppmøte av formannskapsmedlemmer i møter vi har vært invitert til, sier Nergård.

Os Ap vil redusere ordførerstillingen 

Artikkeltags