Vil ha mer «Vekst i Os»

FIRKLØVER FRA SENTERPARTIET: Fra venstre Per Ousten, Runa Finborud, Bernt Olav Langbekkhei og Arnfinn Nergård går til valg for Sp lokalt og på fylket. Foto: Guri Jortveit

FIRKLØVER FRA SENTERPARTIET: Fra venstre Per Ousten, Runa Finborud, Bernt Olav Langbekkhei og Arnfinn Nergård går til valg for Sp lokalt og på fylket. Foto: Guri Jortveit

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Os Sp setter bosetting og arbeidsplasser øverst på dagsorden, og framhever samarbeidet om og med Vekst i Os. De har også programfestet standpunkt om skolestruktur og kommunestruktur.

DEL

– Det å satse videre sammen om «Vekst i Os» er svært viktig for oss. Bosetting og arbeidsplasser er grunnlaget for at vi skal utvikle oss videre og beholde gode tjenester, fastslår ordførerkandidat Runa Finborud.

– Derfor er det viktig for oss å fortsette det gode arbeidet som er gjort i denne valgperioden. Samarbeidet mellom lokalt næringsliv, kommunen og privatpersoner, er helt vesentlig for å sikre det vi mener er viktig, og engasjementet fra Tolga Os Sparebank må nevnes her.

Ordførerkandidaten trekker linjer fra perioden som har vært og inn i den neste på flere områder.

– Jeg erfarer at Sp har bidratt til et konstruktivt politisk arbeid. Videre har det vært jobbet veldig godt både administrativt og politisk for å ha kontroll på kommuneøkonomien. Det har gitt resultater og økonomistyringen er god. 2014 gikk ut i pluss. I tillegg er det viktig å påpeke at undersøkelser viser at innbyggerne i Os er godt fornøyd med tjenestene i dag.

Sjøl er hun ny på lista etter et «politisk opphold» på et par år. Arnfinn Nergård som leder kommunestyret med rent Sp-flertall bak seg etter sist valg, går ut av lokalpolitikken.

Målet er å beholde ordførerposisjonen, og Finborud kan bli den første kvinnelige ordføreren i Os.

– Skole og oppvekst er viktige saker for oss i Senterpartiet. Det var en viktig faktor for meg da jeg sjøl valgte å flytte hjem igjen til Os, og det er det for alle som allerede bor her så vel som potensielle tilflyttere.

Sp har programfestet at de vil opprettholde dagens skolestruktur.

– For oss er det aller viktigste å sikre samarbeid og utviklingsorienterte skoler og barnehager. Vi vil snakke om innhold mer enn struktur, og tilbudet til barn og unge i Os er en prioritert oppgave.

Sp har også programfestet at Os skal bestå som en egen kommune.

– Vi legger vekt på det regionale samarbeidet. Vi må sikre gode interkommunale løsninger og regionalt samarbeid, uansett resultatet av kommunereformen. Det handler om å finne gode og helhetlige løsninger for innbyggerne og for kommunene.

Et bredt lag

Sp har kumulert fire kandidater for å sikre at alle grendelag skal med.

De fire første kandidatene er Runa Finborud som bor i Os sentrum, videre Per Ousten og Birgit Wikan Berg fra Dalsbygda og så kommer Bernt Olav Langbekkhei som representerer øst i kommunen.

Finborud og Langbekkhei har vært med tidligere, men ikke sist periode. Ousten og Wikan Berg fra dagens politiske ledelse sikrer kontinuitet.

– Vi mener vi har ei bredt sammensatt liste som representerer alle bygdelag og et bredt mangfold i bakgrunn og kompetanse, alder og kjønn, sier listekandidatene.

De framhever også at avtroppende ordfører, Arnfinn Nergård, er partiets representant på 4. plass til fylkestinget i Hedmark.

– Det er kjempeviktig at folk bruker stemmeretten, også ved fylkestingsvalget. Det å sikre at vi har kandidater fra regionen vår der, er veldig viktig. I Sp har vi kort vei inn til fylkespolitikere, inn til stortingsgruppe og andre sentrale verv, sier de fire.

– Vi må styrke regionen gjennom samarbeid lokalt og jobbe for gode rammevilkår for kommunene, regionen og distriktene nasjonalt, sier de, og ramser opp meninger og utfordringer rundt kommunereform, landbrukspolitikk, næringsutvikling og bosetting.

Artikkeltags