Dette vil folldølene spørre politikerne sine om:

I anledning valget 2019 inviterte vi leserne våre til å sende inn spørsmål som dere ønsket å stille politikerne i kommunene våre.  Her ser du det som folk vil vite mer om i Folldalen.