- Likhetsprinsippet vannes ut under dekke av valgfrihet

Høyre vil lovfeste fritt skolevalg basert på karakteroppgjør og skoleresultater. Det innebærer at svært mange elever ikke kan velge, mener de rødgrønne som er sterke motstandere.