Terningkast 0: Pensjonistenes valgdilemma i Tynset kommune

Tynset bru.

Tynset bru. Foto:

Av
DEL

MeningerSkal pensjonistene i Tynset kommune stemme på pensjonistpartiet i kommende kommunevalg, eller bør de vurdere å stemme på et annet parti? Et annet berettiget spørsmål som også tvinger seg fram, er om en stemme på pensjonistpartiet kan være en bortkastet stemme? Grunnen til at dette spørsmålet stilles, er historien om det som ble pensjonistpartiets skjebne rett etter valget i 2015.

Som mange antakelig husker fra høsten 2015, gjorde pensjonistpartiet et meget godt valg og manglet bare noen få stemmer på å få tre representanter inn i kommunestyret. Partiet fikk faktisk nesten like mange stemmer som Venstre, Krf og MDG fikk til sammen! Med friskt i minne hos mange gikk de andre partiene lynraskt sammen om et såkalt valgteknisk samarbeid som de så fint benevnte denne handlingen. Dette var ikke noe annet enn et noe frekt, men faktisk også et smart politisk spill for å nøytralisere den styrke og posisjon som det relativt høye stemmetallet hadde gitt partiet. De andre partiene demonstrerte med denne handlingen at de ikke ville ha noe med pensjonistpartiet og deres representanter å gjøre. Hvorfor, kan man jo bare spekulere i! De ble ganske enkelt satt på gangen og utenfor det gode selskap der viktige saker ble diskutert og avgjort i lukkede gruppemøter på bakrommet. I denne handlingslammede situasjonen har partiet nå stått i snart hele fire år, mer eller mindre ekskludert uten å få gjennomslag eller gehør av særlig betydning for de saker partiet har fremmet! Har partiet i løpet av disse fire årene fått vedtatt en eneste en av de saker det har fremmet i kommunestyret?

Heller ikke nå i høst har pensjonistene noen garanti for at ikke den samme ekskluderingspolitikken kan bli iverksatt umiddelbart etter at valgresultatet er klart. Med all respekt for pensjonistpartiet og det de arbeider for. Pensjonistene i Tynset kommune bør likevel tenke seg grundig om før de velger hvilket parti de skal stemme på. Ønsker de størst mulig uttelling for sin stemme, bør de velge det partiet som har den beste distriktspolitikken. Det er en politikk som ivaretar viktige saker for lokalsamfunnet og som demmer opp mot den massive sentraliseringspolitikken som Solbergregjeringen fører. Denne politikken er også en meget god politikk for pensjonistene. Hvilket parti det her siktes til, er selvsagt Senterpartiet, som har den beste politikken på vitale samfunnsområder, områder som betyr mye for livskvaliteten for folk flest, og spesielt for de som bor ute i distriktene.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags