Terningkast 0: Leder i Alvdal vei svarer

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Jeg viser til en notis i avisene mandag 22. og tirsdag 23. juli 2019. Det er et innlegg som ble skrevet etter at en oppsitter ved Urliveien i Alvdal hadde henvendt seg og ytret ønske om å få omtalt en klage på veivedlikeholdet, i ovenfor nevnte aviser. Oppsitteren hadde henvist til meg, som om jeg er ansvarlig for veivedlikeholdet i kommunen. Det er jeg ikke. Mitt ansvar går i hovedsak ut på å få sendt ut giroer og fordele penger etter antall m vei som hvert veilag er ansvarlig for.

Det stemmer at oppsitteren henvendte seg til meg for 2-3 uker siden. Jeg gjorde da en del undersøkelser, og ble forespeilet at utbedringer ville starte så fort det lot seg gjøre. Så er det en gang slik at sommeren er svært travel for alle entreprenører, og det tok litt lenger tid enn forventet før arbeidet ble påbegynt. Til informasjon kan jeg opplyse at vedlikeholdsarbeid ble satt i gang tirsdag morgen den 23., altså samtidig som artikkelen sto på trykk i avisen.

Alvdal Vei er en paraplyorganisasjon for de tidligere kommunale, nå privatiserte veiene i Alvdal kommune. Disse veiene er fordelt på 15 veilag, og hvert veilag er ansvarlig for sine veistrekninger. Veilagene har sine årsmøter, og alle oppsittere er invitert til disse årsmøtene. Eventuelle forslag på hva som skal og bør utføres av vedlikehold og arbeid på veiene sendes styret i hvert veilag. Avgjørelser blir fattet i årsmøtene. Jeg viser for øvrig til www.alvdalvei.no. Der ligger mye informasjon om Alvdal Vei, veilag osv.

Jeg vil samtidig minne om at store deler av veivedlikeholdet i Alvdal blir utført på dugnad. Dette er arbeid som kommer i tillegg til det arbeidet som den enkelte har, enten som ansatt eller selvstendig næringsdrivende. Jeg vil også minne om at det er svært kostbart å holde en vei i forskriftsmessig stand. I tillegg til dugnadsinnsats må det også påregnes kjøp av tjenester for å få gjort alt som bør gjøres. Jeg vil derfor enda en gang oppfordre alle, som ikke har en gyldig grunn, til å betale giroen som Alvdal Vei sender ut.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken