Fylkestinget behandlet saken før helga, og et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet de grønne ba rådmannen utforme et oppdragsbrev til AtB med blant annet gjennomgående ruter i regionbusstilbudet.

Gjentatte vedtak

Fylkestingsrepresentant Rune Krogh (Sp) forteller at fylkestinget ved flere anledninger har bestemt at det skal være gjennomgående rutetilbud i Trøndelag sør.

– Både for om lag et år siden, i november og sist før helga, har politikerne vedtatt at det skal være gjennomgående rutetilbud uten omstigning på Støren både fra Røros og fra Oppdal, sier Krogh.

Anbudsutsendelse

Så langt har AtB kommet med ulike beregninger ut fra de 470 millioner kronene som fylkestinget har bevilget til busstilbud i fylket.

– Anbudet skal sendes ut til høsten, og fristen for å legge inn anbud på busstilbudet vil være utpå vårparten neste år. Det er først da vi får se hvilket tilbud vi kan få. Hvis det viser seg at anbudet blir så dyrt som AtB mener, skal saken tilbake til fylkestinget igjen til ny behandling. Slik saken står i dag er det mange som tror og mener, og det er en viss uenighet mellom AtB, administrasjon og politikere, forteller Krogh.

Tilbud som i dag

Utgangspunktet for flertallet i fylkestinget er ifølge Krogh at tilbudet skal være som i dag også etter 2021.

– Men det får vi se når anbudene kommer inn om et års tid. Dette handler om penger, og det er ingen hemmelighet at fylkeskommunens økonomi er meget stram. I fylket har vi prioritert skole og utdanning, og det er en gang slik at når noe prioriteres opp så må andre sektorer prioriteres ned, sier Krogh.

Flertallet i fylkestinget ber også rådmannen ta med i oppdragsbrevet til AtB at anbudskonkurransen må gi tydelige forventninger til operatørene om flere fullstillinger og andelen fagbrev. De vil også at fylkesrådmannen går i dialog med AtB om et prøveprosjekt med busstransport i fylkeskommunal regi i et egnet ruteområde, og at fylkestinget får dette som egen sak i juni.