– Filmen tar utgangspunkt i noen hendelser som har satt dype spor i bygda, både på godt og vondt, sier Marit Manfredsdotter i Fakta Film AS som har produsert dokumentaren i en pressemelding.

Under Storhelg i Hovet for tre år siden ble det presentert en tilsvarende film basert på bygdefolkets egne videoer og smalfilmopptak.

– Denne gangen har vi tatt utgangspunkt i avisoverskrifter og historiene bak. Vi har gjort helt nye opptak i løpet av året, og jeg tror publikum vil la seg berøre og føle på både glede, sorg, humor og alvor, sier Manfredsdotter.

Sterk historie

En av de som er intervjuet i filmen er Anngerd Gildset fra Hessdalen. Hun mistet fire av sine nærmeste i brannen i Grøtålia i 1974.

– Hennes historie er ekte og ærlig, og det er ingen selvfølge at mennesker vil stå fram foran et kamera og fortelle om sitt liv slik hun gjør. Det gjør meg svært ydmyk, fortsetter Manfredsdotter, som har arbeidet intenst med filmen i flere måneder.

Viktig film

Holtålen har gjennom mange år hatt ulike hendelser som har preget grenda, bygda og kommunen. Enhetsleder for næring og kultur i Holtålen kommune, Olve Morken, sier det i et historisk perspektiv er viktig å ha filmopptak med personer som har opplevd ulike hendelser.

– Disse gir oss innblikk i noe av det de har opplevd og kan fortelle om hvordan det har preget dem videre i livet. Vi vet at lokal film engasjerer. Det har vi en rekke eksempler på opp gjennom tidene, og ved tidligere filmvisninger under Storhelgene i Hovet. Derfor var vi ikke i tvil om at vi ville lage en ny lokal film om hendelser i Holtålen. Gjennom et solid og profesjonelt arbeid har Fakta Film AS igjen laget en film av beste kvalitet som vil sette våre følelser i sving. Dette er en film alle i Holtålen bør se, sier Morken.

Flere historier

Filmen tar for seg ni forskjellige hendelser i kommunen.

– Vi får blant annet følge tidligere brannsjef Atle Engans hektiske timer under flommen i 2011. Vi møter gårdbruker Hans Finnland og hans kamp mot vannet på Unsgårdsvollen der dyra i fjøset sto med vann opp til halsen mens bonden sjøl fant stigen og vurderte setertaket som eneste fluktvei fra vannmassene. Vi får også gode eksempler på handlingskraften i små lokalsamfunn, sier Manfredsdotter.

Gestapo i Haltdalens prestegård

– Flommen i kommunen og brannen i Hessdalen er begge sterke historier, men det er også Gestapos inntog i bygda under krigen. Jeg savner et større bilde av det som skjedde i grensetraktene under krigen, og snart er det for sent å finne tidsvitner til å fortelle om det som skjedde. Derfor er jeg også svært takknemlig for at vi får et lite innblikk i det som skjedde i kommunen under krigen, sier Manfredsdotter.

Heltene foran filmkameraet

Efter mange år som journalist og redaktør i aviser, magasin og radio, var steget ikke langt til dokumentarfilmens verden for filmskaperen i Brekken. Ved nyttår tok hun over som daglig leder for Fakta Film AS.

– Jag har alltid syntes det er mer interessant å komme tilbake til en plass og møte menneskene bak overskriftene etter at journalistkolleger har reist ut på neste oppdrag. Det er nok årsaken til at dokumentarsjangeren passer meg fint. Jeg vil vite mer, komme nærmere og gå dypere. Dette er det sjelden rom for i et moderne mediehus, og det er slike verdier som har tatt meg inn i dette filmprosjektet, sier Marit Manfredsdotter.