Presenterte skisser for ny dagligvareforretning på Steimosletta

COOP-PLANER: Ledelse og ansatte i Coop Oppdal ønsker en raskest mulig prosess for å realisere butikk på Steimosletta. Fra venstre ser vi påtroppende Prix-sjef i Alvdal, Karianne Larsen, styreleder John Egil Holden, direktør Morten Erik Stulen, dagens Prix-sjef og påtroppende Ekstra-sjef på Tynset, Michel Kruithof og regionleder Odd Tronvoll. FOTO: ERLAND VINGELSGÅRD

COOP-PLANER: Ledelse og ansatte i Coop Oppdal ønsker en raskest mulig prosess for å realisere butikk på Steimosletta. Fra venstre ser vi påtroppende Prix-sjef i Alvdal, Karianne Larsen, styreleder John Egil Holden, direktør Morten Erik Stulen, dagens Prix-sjef og påtroppende Ekstra-sjef på Tynset, Michel Kruithof og regionleder Odd Tronvoll. FOTO: ERLAND VINGELSGÅRD

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

COOP Oppdal presenterte tirsdag sine skisser for ny dagligvareforretning på Steimosletta. Nå vil de ha en raskest mulig prosess for å endre reguleringsbestemmelsene.

Reguleringsbestemmelsene gir i dag ikke rom for detaljvarehandel på Steimosletta. Coop Oppdal vil nå søke om endring av bestemmelsene, og fra den dagen de eventuelt får et ja, vil de bare bruke et halvt år før butikklokalene er klare.

Mange år

Coop Oppdal søkte allerede i 2008 om å få etablere forretning på Steimosletta. Senere har de kjøpt et areal ved siden av Taverna, som de også er medeier i. Nå har de planene klare for et forretningsbygg på 1500 kvadratmeter, inkludert lager og sosiale rom. De ser også for seg et tilhørende bygg på 1000 kvadratmeter for annen virksomhet.
– Vi kan ikke drive mye lenger i de lokalene vi har på Steia. Det er ikke realistisk å renovere de lokalene vi i dag bruker. Det er også lite hensiktsmessig å bygge ved siden av dagens bygg. Vi ønsker samtidig utvikling på Steimosletta. Ved å realisere et nytt bygg ved Taverna kan vi sikre videre drift, få økt omsetning på grunn av gjennomgangstrafikken og samtidig redusere handelslekkasjen, som i hovedsak er til Tynset, sier styreleder John Egil Holden.
Coop Oppdal har også fått med seg at Alvdal kommune ønsker å bevare aktiviteten på Steia. Derfor gir de nå klart uttrykk for at de vil bidra til ny aktivitet i lokalene på Steia.

Ordføreren er positiv

Hittil har ikke det politiske flertallet i Alvdal vært villig til å slippe opp for detaljvarehandel på Steimoegga. Nå ser det kanskje ut til at vinden er snudd.
Mandag kunne Arbeidets Rett fortelle at det er ulike meninger i Senterpartiet, som hittil har stått hardt på et nei. Arbeiderpartiet har detaljvarehandel på Steimoseltta som et sentralt punkt på valgprogrammet sitt.
– Når det gjelder planarbeidet, gikk det siste vedtaket ut på at sentrum ble definert nordover til og med Jonstad. Planene fra Coop Oppdal er positive, og et viktig spørsmål kan være hva Coop Oppdal vil bidra med på Steia. Jeg mener dette innspillet kommer i «riktig tid», det er snart valgkamp og det skjer mye i området. Brubygginga mener jeg vil føre til mye positivt, også for å utvikle Steia. Den nye riksveg 3 blir et «gateløp», sier Borkhus.
– Hvilke inntrykk har du av stemninga i bygda?
– Slik jeg oppfatter folk, er det betydelig interesse for at det skal bli en åpning for detaljvarehandel, sier Borkhus.
Etter pressekonferansen tirsdag formiddag, hadde han et lite møte med Coop Oppdal der de ble enige om en prosess framover. Saken må opp i kommunale organer og dersom det er flertall for en reguleringsplan-prosess, kan den ta fra et halvt til et år. Mulige innsigelser vil da avgjøre utfallet. Fylkeskommunen, fylkesmannen og Statens vegvesen er de viktigste organene.