Under kveldsgudtjenesten i Tynset kirke søndag kveld ble Tina M. Solbakken innsatt osm ny sokneprest i Tynset. Hun blir da etterfølger etter Anne Inger Lunner som slulttet som sokneprest som sluttet i januar for ny jobb i Sauherad i Telemark.

Leder i Tynset menighetsråd, Anne Katrine Øverby Djupeng åpnet gudstjenesten med å lese en hilsen fra biskop i Hamar bispedømme Solveig Fiske.

- Jeg ønsker den nye presten velkommen. Nå er de prest for alle de fire menigetene i Tynset, kvikne, Brydalen, Tylldalen og Tynset, hilste Djupeng fra biskopen.

 

Prost Simen Simensen var også på plass sammen med omlag 70 tilhørere for å ønske den nye soknepresten velkommen.

- Du har jo allerede mye erfaring og kjenner Tynset godt etter å ha vært prostiprest her i mange år allerede, men nå tar du altså over som sokneprest for alle de fire menighetene. Jeg gleder meg til å ha de som kollega og samarbeidspartner, sa han og fortsatte.

- Du har fire solide menigheter å støtte deg på. Det er et rikt og allsidig kirkemiljø her på Tynset som du nå skal få lov til å være med på å utvikle videre og å sette ditt eget preg på. Jeg er sikker på at menighetene i Tynset, Tylldalen, Kvikne og Brydalen vil bli glad i deg og sette pris på deg som ny sokneprest.