Tiltakshaver Capella Minerals AS, Hessjøgruvas samarbeidspartner, hadde planlagt en omfattende borekampanje ved den gamle gruva som først var i drift på 1600-tallet.

Formålet med diamantboringen var å fremskaffe et formelt ressursestimat for Hessjøforekomsten.

- Boreplanene var såpass omfattende i antall meter og tid, at en sen oppstart i 2023 kunne vanskeliggjort alle nødvendige undersøkelser. Et formelt ressursestimat krever som kjent verifikasjon av en uavhengig revisor, sier styreleder i Hessjøgruva AS, Gudbrand Rognes.

Arbeidet med planlegging og de nødvendige tillatelser tok noe lenger tid enn beregnet, og prosjektet skyves derfor til sommeren 2024.

- Lyspunktet er at alle tillatelser kom på plass, det viser at det er interesse og handlingsrom når det gjelder utvikling av mineralressurser også i Norge, uttaler Hessjøgruvas styreleder Gudbrand Rognes.

I Norges geologiske undersøkelse sitt kartverk, er Hessjøforekomsten klassifisert som av nasjonal interesse. Området ligger som kjent nært inntil kommunegrensen mot Os og Røros, på drøye 1000 meter over havet der vinteren kommer tidlig.

Komme i mål

Styreleder Rognes informerer videre om hensyn til prosjektet og de berørte selskapene, hvor risikoen med å starte en større borekampanje sent på sommeren er betydelig. Å komme i mål med det formelle ressursestimatet, er en forutsetning for å komme videre i prosessen mot en ny gruve i den tradisjonsrike gruvekommunen Holtålen

- Det er viktigere enn rask fremdrift, uttaler ledelsen i Capella Minerals AS.

Etter en grundig vurdering, er partnerne derfor enige om en utsettelse, og oppstart så tidlig som praktisk mulig sommeren 2024.