Ann-Kristin tok opp psykisk helse i budsjett-debatten. Nå lager kommunen handlingsplan mot selvmord

Ap-politiker Ann-Kristin Leistad Sandvik tok opp selvmord og psykisk helse som tema under budsjettdebatten i kommunestyret i desember. Nå er arbeidet med en handlingsplan mot selvmord så smått i gang i Tolga.