- Det er viktig å gi av sin tid i et samfunn hvor en av de største utfordringene er ensomheten mange føler på

Verdensdagen for psykisk helse arrangeres 10. oktober hvert år. I år flytter psykisk helsetjeneste i Tynset kommune ut til Domus for å gi av sin tid.