(Østlendingen): Qasim Abbas Malik har vært vikar i legestilling i Rendalen kommune over en lengre periode. Nå har han takket ja til fast ansettelse som kommuneoverlege.

I tillegg har Mehwish Farooqi som har vært turnuslege (LIS1) i Rendalen fra 1. september i fjor og ut februar i år takket ja til stilling som fastlege.

Opprinnelig fra Pakistan

Begge to er opprinnelig fra Pakistan.

– I september kommer det en turnuslege. Rendalen legekontor har tre legehjemler og dermed er vi fullt dekket, sier Malik.

Stillingen som kommuneoverlege i Rendalen er hans første faste jobb. I tillegg skal han jobbe som fastlege.

– Jeg ble ferdig utdannet i 2011 og etter turnus har jeg jobbet som legevikar rundt om i hele Norge. De tre-fire siste årene har jeg vært mye vikar på Rendalen legekontor. Jeg kjenner pasientene og nesten alle i Rendalen nå. Det er et veldig fint arbeidsmiljø på legekontoret og det er et fint arbeidssted, sier Malik.

Han bor i Oslo og har ingen planer om å flytte til Rendalen.

– Nei, jeg skal være her som helgependler og bo i Oslo når jeg har fri.

Mye utskiftinger og vikarer

Wenche Holen har jobbet ved legekontoret som sykepleier i 12 år. Hun understreker at det er av stor betydning, både for pasienter og de ansatte at de nå har to fast ansatte leger på plass.

– Det har vært mye utskiftinger og vikarer i korte perioder, uten fast ansatte leger i mange år. Vi har ikke hatt 100 prosent legedekning siden 2019, men når det kommer på plass en turnuslege er vi fulltallige, sier hun.

– Dette er superpositivt og vi ønsker gamle og nye pasienter velkommen tilbake med korte ventelister. Selv om vi ikke har hatt fast ansatte leger på mange år har vi vært heldige med å ha faste vikarer som har rullert. Vi har god timedekning både for fastboende og hytteturister og det har aldri vært problemer med å få legetime veldig fort, men det betyr mye for folk å få kjente ansikter. Vi får mange gode tilbakemeldinger fra pasienter som er veldig fornøyd med at de nå har en fastlege. Å komme til en lege som kjenner dem godt gir pasientene økt stabilitet og en økt følelse av trygghet, sier hun.

Jobbet godt tverrpolitisk

Ordfører Linda synes at det er blitt jobbet godt tverrpolitisk for å forsøke å rekruttere leger til Rendalen kommune

– Trygghet for egen helse er en av de tjeneste som er aller viktigst for innbyggerne. Det er det bred politisk enighet om. Det ble innført rekrutteringspakke for leger i desember i 2020, for å forsøke å gi pasientene et mer stabilt tilbud, sier hun.

Kommunedirektør Anne Lise Trøen legger til at rekrutteringspakken har hatt betydning for at legesituasjonen nå er god.

– Jeg håper at pasienter ved Rendalen legekontor får stabilitet etter en varierende legesituasjon de siste årene, sier hun.

I og med at legekontoret har god kapasitet håper Rendalen kommune at innbyggere som har fastleger andre steder, i andre kommuner, forhåpentligvis vender tilbake til Rendalen legekontor.