Ni personer har søkt stillingen som rådmann i Alvdal, av de har to trukket søknaden