Rådmannen går for å dele ut 453.950 kroner

Fire foretak har søkt, og rådmannen i Alvdal går for følgende tildelinger.