Gå til sidens hovedinnhold

Rådmannen i Alvdal anbefaler østlig jernbane-alternativ i Hamar, og vil ha fart på elektrifiseringen av Rørosbanen

Artikkelen er over 1 år gammel

Politikerne i Alvdal får høringssaken på sitt bord torsdag 13. februar.

Hamar kommune har sendt Kommunedelplan for dobbeltspor på høring. Planen omfatter trasékorridor og framtidig løsning for jernbanestasjon, og tre alternativer er skissert:

Et vestlig med utgangspunkt i dagens stasjon, og to østlige (A og C) med stasjon ved Vikingskipet. Bakgrunnen er utbygging av Intercity fra Oslo til Lillehammer.

Rådmann Per Arne Aaen skriver i saksutredningen til formannskapet i Alvdal at det ikke er store prisforskjeller på de tre alternativene. Det varierer mellom 12 og 12,6 milliarder.

Bane Nor anbefaler vest

Bane Nor har anbefalt at alternativ Vest legges til grunn for videre planlegging. Ifølge saksutredningen i Alvdal betyr det at passasjertog fra Rørosbanen kjører inn til Hamar stasjon som i dag, med fortsatt togbytte for videre ferd mot Oslo eller at samme tog kan fortsette sørover.

– Det siste forutsetter at operatøren har tilstrekkelig tilgang til materiell, noe som ikke er mulig med dagens dieseldrift på Rørosbanen og antall togsett som står til disposisjon, står det i saksvurderingen.

– Kortere reisetid med øst

Rådmannen skriver videre at de østlige alternativene med linje i tunnel øst for Hamar by til og fra Dovrebanen og med stasjon ved Vikingskipet, vil korte reisetiden til og fra Oslo-området for de reisende på Rørosbanen.

– Det vil også åpne for at Intercity-utbyggingen kan utvides på Rørosbanen til Elverum med elektrisk drevne tog, og det kan kjøres direkte tog mellom Oslo og Trondheim via Østerdalen og Røros. Dette er positivt både for fastboende og besøkende, poengteres det i saksvurderingen.

Slik alvdalsrådmannen leser hovedargumentet for den vestlige løsningen, er det nærheten til sentrum som er avgjørende, og for de østlige alternativene er det at dette åpner for omfattende byutvikling mot Mjøsa rundt dagens stasjonsområde.

Rådmannen skriver at han støtter den østlige løsningen som betegnes som alternativ C, med en tunnelløsning, og som krever minst mulig jordbruksområde.

– Må hente ut effekten

– Uansett hvilken løsning som velges i Hamar, vil elektrifisering av Røros- og Solørbanen være viktig for å hente ut effektene. Det vil gjøre det mulig å kjøre Trondheim-Oslo med samme tog uten unødvendige stopp og togbytte, og det vil gjøre det mulig å etablere dobbeltspor for en internasjonal godskorridor med bruk av både Dovrebanen og Røros- og Solørbanen. Kostnadene til elektrifisering av hele Rørosbanen og Solørbanen er anslått til om lag halvparten av løsningen på Hamar – uansett alternativ. Arbeidet med en realisering av dette samfunnsmessig lønnsomme tiltaket bør derfor forseres uavhengig av planbehandlingene på Hamar, avslutter rådmannen.

I innstillingen til vedtak skriver han at arbeidet for elektrifisering av hele Røros- og Solør-banen må intensivere for å få størst mulig effekt av investeringene.

Kommentarer til denne saken