I en mail til nasjonalparkforvalter Astrid Alice Haug reagerer Jan Erik Øvergård sterkt på det han mener er skjemmende og til dels farlig forsøpling i Forollhogna Nasjonalpark.

– Forsøplingen ligger øst for Forollsjøen og formodes å stamme fra riving av ei bu. Rester av dette ligger igjen i form av glassvatt, glasskår, netting og forskjellig annet som er til fare for beitedyr i området, skriver Øvergård.

Øvergård ber om at avfallet blir fjernet så raskt som mulig.

– Jeg vil anmode nasjonalparkforvaltningen om å straks ta affære med forsøplingen, skriver Øvergård videre.

Søkte om tillatelse

Avfallet kommer fra rivingen av ei bu i fjor høst. Eier Ivar Ryen søkte da om å få fjerne avfallet, men ble pålagt å betale for eventuelle kjøreskader i forbindelse med hentingen selv.

– Kravene i tillatelsen var for omfattende. Jeg sto som personlig ansvarlig for eventuelle spor i terrenget, og ble pålagt å utbedre disse selv. Man vet ikke på forhånd hvor store disse kostnadene kan bli, og derfor tok jeg ikke sjansen på å kjøre, sier Ryen.

Han er derimot klar på at avfallet vil bli fjernet i løpet av høsten.

– Jeg kommer til å bære det ut med mindre jeg får tillatelse til å frakte det på en annen måte, sier Ryen.

– Vanlig praksis

Jan Håvard Refsethås, leder i nasjonalparkstyret for Forollhogna, sier at kravet om at man må ta kostnadene selv ved eventuelle etterlatte spor er vanlig praksis for all ferdsel innenfor verneområder.

– Ved motorisert ferdsel på barkmark skal man reparere eventuelle skader, og selv betale for tilbakeføringen. Dette er for å hindre at ferdselen skjer på tidspunkt hvor det er større sjanse for at marka blir skadet, sier Refsethås.