Regionleder i Fagforbundet kraftig provosert av forslag om lønnskutt: – En stor skivebom!

BOMMER KRAFTIG: - Forslaget til Alvdal Høyre om 10 prosent lønnskutt for de ansatte i kommunen er en stor skivebom, mener regionleder HeleneSkeibrok i Fagforbundet Innlandet.

BOMMER KRAFTIG: - Forslaget til Alvdal Høyre om 10 prosent lønnskutt for de ansatte i kommunen er en stor skivebom, mener regionleder HeleneSkeibrok i Fagforbundet Innlandet. Foto:

– Her bommer lokalpolitikerne i Alvdal ganske godt ved at de fraviker sentral tariffavtale ved å be de ansatte i kommunen om å gå ned i lønn, sier regionleder Helene Skeibrok i Fagforbundet Innlandet.

DEL

– Det er en stor skivebom, legger hun til.

Godtgjøring, ikke lønn

Skeibrok er kraftig provosert av forslaget til Høyre-politiker Tirill Langleite som ble nedstemt i formannskapet forrige torsdag. Det hjelper heller ikke mye at de fire Høyre-politikerne i kommunestyret går foran med å avstå fra lønn i seks måneder inneværende periode.

– En politiker har ikke direkte lønn i kommunen. Det er en godtgjøring som kommer i tillegg til ordinær lønn når en har ordinært arbeid. Politikerne har mulighet til å gjøre lokale vedtak, men de ansatte har lønn etter tariffavtale som de fortsatt skal beholde. Det kan man ikke gjøre lokale vedtak på, slår Skeibrok fast.

Høyre-Tirill til motmæle mot kritikken for lønnskutt-forslag: – Avstår fra lønn i seks måneder

10 prosent ganske mye penger

Hun har sett på årsberetningene til Alvdal kommune. I den ferskeste som hun fant fra 2017 framgår det at 70 prosent av kvinnene i kommunen jobber deltid, mens bare 37 prosent av mennene gjør det samme.

– Mange av våre medlemmer jobber deltid og når det i tillegg foreslås at de skal gå ned 10 prosent i lønn er det ganske mye penger og kan være avgjørende for om de har middag eller ikke den måneden. Det argumenteres med dugnadsperspektivet, men her har de ansatte stått på og gjort det de kunne. Høyre sitter selv med regjeringen, og det er regjeringen som burde gi kommunene kompensasjon for merutgifter i forbindelse med koronasituasjonen. Alvdal Høyre bør rette skytset mot eget parti, mener Skeibrok.

Kan gå mot nytt 0-oppgjør

– Offentlig ansatte er ikke akkurat de som er best betalt i utgangspunktet, og vi vet at lønnsforhandlingene er utsatt til høsten. Det er gitt et anslag på 1,5 prosents lønnsvekst, mot 3,5 prosent som lå der fra før. Det er stor usikkerhet om hvordan det vil være framover, og hvis det slår inn vil de ansatte bli taperne og igjen vil det bli et 0-oppgjør. Det er provoserende at politikerne som er representanter for de ansatte i kommunene kommer med et slikt forslag, fortsetter hun.

Tillitsvalgt om Høyre-politikerens forslag: – Jeg ble nesten sjokkert da jeg hørte det

Hun ser at mange kommuner slet allerede før koronakrisen i og med de får mindre overføringer fra staten. Det mener hun er takket være regjeringen som har ført en politikk med å droppe fellesskapsgoder og heller gir mer til de rike.

– Kommunene hadde store utfordringer, og så kommer koronaen og gjør det enda mer vanskelig. Hvis ikke kommunene nå får en garanti om dekning av utgifter på grunn av koronasituasjonen vil de kanskje være i en nedbemanningssituasjon fordi økonomien er så krevende i kommunene. Alvdal Høyre peker pilen på feil folk og må peke på sine egne for å få de til å ta ansvar, avslutter Skeibrok.

Artikkeltags