Regionrådet ber alle grendehus om å ta kontakt: - Grendehusene blør under koronapandemien

- Grende- og samfunnshusene i Fjellregionen blør under koronapandemien, og flere av dem har tapt stor sett hele det normale inntektsgrunnlaget i år, sier regionrådgiver Rune Jørgensen.