Regionrådet bruker 600.000 kroner til korona-tiltak