Regionrådet bruker 600.000 kroner til korona-tiltak

Regionrådet har jobbet med koronapandemien på flere områder. Nå har AU i regionrådet bevilget 600.000 kroner til korona-tiltak.