Regjeringen letter på noen av koronatiltakene, men beholder også mange av dem. – Vi er inne i en ny fase av pandemien, sier statsministeren.

– Vi kan slippe opp noe, men vi kan ikke slippe opp helt. Det er den vanskelige balansegangen som kreves for å bevare kontroll med pandemien i den situasjonen vi går inn, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på torsdagens koronapressekonferanse.

Der kunngjorde regjeringen at det fra fredag av igjen blir lov å servere øl, vin og sprit fram til klokka 23 på restauranter og barer.

I tillegg fjernes kravet om gult nivå i skoler og barnehager. Også videregående skoler går over til grønt nivå, men det understrekes at hver kommune må vurdere om det er behov for lokale innstramminger.

Flere på arrangementer

I tillegg har regjeringen vedtatt følgende endringer:

* Det åpnes for opptil 200 personer på innendørs arrangementer med faste sitteplasser.

* Utendørs idrettsaktiviteter for barn og unge kan gjennomføres som normalt. Innendørs anbefales en gruppestørrelse på 20 personer.

* Karantenereglene legges om slik at testing kan erstatte karantene i større grad.

Beholder meteren

Samtidig beholder regjeringen anbefalingen om å holde 1 meters avstand til andre enn de nærmeste og rådet om å ikke ha mer enn ti gjester hjemme.

For øvrig videreføres også påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder.

– Vi må fortsatt ha tiltak for redusert kontakt slik at vi bevarer kontrollen med pandemien. Fremover vil smitten etter alt å dømme rakst, sier statsministeren.

Han viste til beregninger fra FHI om at smittetoppen ligger foran oss.

– Jobben nå blir å sørge for at smitten ikke øker så raskt og så mye at helse og omsorgstjenesten overbelastes på grunn av for mange pasienter og høyt sykefravær, sa Støre.

p(©NTB)br/p

Fakta om koronatiltakene som gjelder fra fredag

Nye smitteverntiltak gjelder fra midnatt natt til fredag. Nye tiltak for skolen gjelder fra helgen.

Barnehager, skoler og SFO

* Skoler og barnehager er ikke lenger pålagt å ha gult nivå, men det anbefales å fortsette med gult nivå dersom smittesituasjonen lokalt tilsier det.

* Videregående skoler og voksenopplæringen går fra rødt til grønt nivå. Kommunene må vurdere tiltak etter den lokale situasjonen.

* Jevnlig testing i skoler og barnehager skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk.

* Kommunene bes om å følge utviklingen i smittesituasjonen og justere tiltaksnivået i tråd med utviklingen. Barnehager og skoler må ha beredskap for rask overgang til strengere tiltaksnivå.

Serveringssteder

* Skjenkestopp fra klokken 23.00 på steder med skjenkebevilling, og man må senest klokken 23.30 slutte å drikke alkohol på skjenkestedet. Skjenking skal skje ved bordene.

* Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde én meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

* Krav om munnbind der det ikke er mulig å holde meteren, unntatt mens man sitter ved bordet.

* Plikt til å registrere gjester som samtykker til det.

Universiteter, høyskoler og fagskoler

* Kravet om digital undervisning, eksamen og ferdighetstrening opphører.

* Hovedregelen er at alle studenter skal ha deler av undervisningen på studiestedet.

* Det anbefales jevnlig testing.

* Det skal være maksimalt 30 personer i klasserom. I auditorier kan det være maksimalt 200 personer med faste, tilviste plasser.

Arbeidsliv

* Regelen videreføres om at alle som kan ha hjemmekontor, skal ha det.

* Det anbefales å holde én meters avstand og bruke munnbind der dette ikke er mulig.

* Hjemmekontor og munnbindanbefalingen gjelder ikke nødvendige og lovpålagte oppgaver overfor sårbare grupper og barn og unge.

Idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år

* Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.

* Utendørs aktiviteter gjennomføres som normalt.

* Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig. Innendørs anbefales det grupper på «omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort».

* Ved kultur- og idrettsarrangementer der barn og unge under 20 år er utøvere, teller ikke utøvere og støttepersonell med i maksantallet for dem som kan være til stedet.

ul liDet er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer./li /ul

* Det er ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge fra ulike steder.

* Utendørs arrangementer tilknyttet organisert kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan skje uten antallsbegrensning og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.

Idrett- og fritidsaktiviteter for voksne

* Det er anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand

* Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig.

* Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak.

* For lagidretter anbefales enkeltvise kamper, ikke turneringer og cuper. Individuelle idretter anbefales å begrense gruppestørrelsen i konkurranser.

* Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer.

* Meteren gjelder ikke for utøvere på innendørs kultur- og idrettsarrangementer.

Arrangementer

* Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler:

Innendørs: Maks 30 personer, maks 50 personer ved minnestund. Munnbindpåbud for publikum.

Utendørs: Maks 50 personer.

* Offentlige arrangementer innendørs:

Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.

Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer.

Munnbindpåbud for publikum.

Karanteneregler

Nærkontakter som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal i smittekarantene i ti døgn etter siste nærkontakt. Ved negativ test 7 døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes. Men det er flere unntak fra karanteneplikten.

* Karanteneplikt gjelder ikke personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder.

* Karanteneplikten gjelder ikke personer som fikk oppfriskningsdose minst én uke før nærkontakten, og som følger et testregime i sju dager. Man må enten teste seg selv i sju døgn eller ta en hurtigtest utført av helsepersonell daglig, eller annenhver dag med PRC-tes.

* Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt. De bør teste seg tre dager etter nærkontakt, og ny test på dag 5. Vær ekstra oppmerksom på symptomer i 10 dager og bli hjemme ved symptomer.

Samtlige tiltak som gjelder kan leses her.

NTB