Regjeringen øker bevilgningene til kommunene med 2,1 milliarder kroner

Av
DEL

NTB: Regjeringen øker bevilgningene til kommunene med 2,1 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett i 2020.

Inkludert i denne summen er økte overføringer til fylkeskommunene på 1,5 milliarder kroner til å dekke tapte billettinntekter fra kollektivtransport.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) understreker at kommunesektoren så langt har fått overført 6,5 milliarder kroner som følge av virusutbruddet.

SV har blant annet krevd en strakshjelp til kommunene på 10 milliarder kroner, og KS har anslått sektorens tap på grunn av koronakrisen til mellom 12,5 og 20 milliarder kroner i år.

– De økonomiske konsekvensene for kommunesektoren av virusutbruddet er omfattende, men det er fortsatt svært usikkert hvor store de vil bli. Regjeringen har stor forståelse for at kommunene og fylkeskommunene kjenner på en betydelig usikkerhet om de økonomiske rammebetingelsene i dagens situasjon, skriver regjeringen i revidert nasjonalbudsjett.

I det reviderte budsjettet beregner regjeringen at kommunesektoren har hatt merutgifter på om lag 3,6 milliarder kroner knyttet til virusutbruddet, at gebyrinntektene til kommunene er redusert med 5,5 milliarder kroner og at skatteinntektene er beregnet å falle med 5,3 milliarder kroner.

Men regjeringen beregner også at vesentlig lavere lønns- og prisvekst vil gi kommunesektoren 9,1 milliarder kroner mer å rutte med.

– Samlet indikerer disse anslagene at virkningene av virusutbruddet medfører et inndekningsbehov for kommunesektoren på 5,1 milliarder kroner. Det er stor usikkerhet knyttet til anslaget. Kommunesektoren har gjennom allerede vedtatte tiltak mottatt kompensasjon på om lag 6,5 milliarder kroner, skriver regjeringen.

(©NTB)

Artikkeltags