.Behovet for «en midlertidig innskrenking i kommunenes myndighet under selve valget» kommer fram i et høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har det øverste ansvaret for gjennomføringen av valget, skriver NRK.

«Et scenario der en eller flere kommuner vurderer å innføre smitteverntiltak som vil hindre gjennomføringen av valget, og også muligens kommer til ulike konklusjoner, vil etter departementets vurdering være svært uheldig og få alvorlige konsekvenser for legitimiteten til valget,» heter det i høringsnotatet.

– Vi må gjennomføre et valg i løpet av september. Det står i grunnloven. Det er ikke et alternativ å utsette valget, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til kanalen.

– Vi kan ikke havne i en situasjon der for eksempel en kommune stenger helt ned, slik at ikke alle får stemt, fortsetter han.

Direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide, mener forslaget er unødvendig, og sier at hvis det er noen som er opptatt av å få gjennomført valget, slik at alle får stemt, så er det kommunene.

(©NTB)