Reindriftsdirektør mener det beste hadde vært om Tolga østfjell ble en del av Rendalen Renselskap

Reindriftsdirektør Helge Hansen vitnet da Rendalen Renselskap var satt på tiltalebenken for påstått jaging av villrein med helikopter.