Fylkesmannen: - Det er i offentlighetens interesse å hindre beite utenfor reindriftsområdet

Av

Fæmund sijte har fått forhåndsvarsel om pålegg om opphør av ulovlig forhold, beiting utenfor reinbeitedistriktets grenser.

Artikkeltags