Opphever vedtak om privat oppsyn

Fylkesmannen i Hedmark har opphevet Os kommune sitt vedtak om at grunneiere i Narjordet kan bruke snøskuter til å drive oppsyn med rein.