Nå er det første samiske reindriftslovutvalget oppnevnt

Leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), Ellinor Marita Jåma.

Leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), Ellinor Marita Jåma. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

– Vi er stolte over at det aller første samiske lovutvalget nå er oppnevnt, sier sametingspresident Aili Keskitalo og leder for NRL Ellinor Marita Jåma. Sametinget og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) har oppnevnt et lovutvalg som skal gjennomgå reindriftsloven.

DEL

Sametinget og NRL er enige om mandatet for utvalget.

– Utvalget skal se på interne forhold i reindrifta, og kan foreslå ytterligere endringer som sikrer prosesser som er forankret og har legitimitet i reindrifta. Utvalget skal også se på skillet mellom privatrettslig styring og offentligrettslig forvaltning, samt vurdere siidaandelens stilling. Utvalget skal foreslå endringer som vil styrke arealvernet i reindriften, og se på lovbestemmelser knyttet opp mot reintall, sier sametingspresident Keskitalo.

– Det er viktig å se på loven sammenhengende og med vekt på næringens erfaringer med en reindriftslov som ikke holder folkerettslig nivå. Å få helt konkrete anbefalinger på hvordan loven bør endres gjør det lettere å arbeide aktivt opp mot Stortinget omkring de nødvendige lovendringsprosessene, sier NRL-leder Ellinor Marita Jåma.

Sametingsråd Silje Karine Muotka peker på at Landbruks- og matdepartementet (LMD) beklageligvis har lagt opp til en usammenhengende lovprosess der reindriftsloven skal revideres delvis og oppstykket med paragraf for paragraf.

– Sametinget har invitert sentrale myndigheter til å nedsette et lovutvalg, men LMD ønsker tydeligvis å fortsatt endre loven i en oppstykket prosess. Det er derfor vi nå oppnevner det aller første samiske lovutvalget, sier Muotka, som mener det er helt riktig at det skjer på feltet reindrift.

– Reindrifta er en klar urfolksnæring, og samiske perspektiver og synspunkter må ivaretas for å sikre oppslutning fra det samiske folket og reindrifta.

Utvalget som skal jobbe med den helhetlige gjennomgangen av reindriftsloven består av følgende personer:

  • Ragnhild Marit Sara - leder av utvalget, jurist.
  • Kirsti Strøm Bull, professor, dr.juris
  • Samuel John N. Anti, reineier
  • Nils Per Jåma, reineier
  • Ellen Inga Turi, forsknings- og utdanningsdirektør, dr.philos
  • Nils Mikkelsen Utsi, advokat, sametingsrepresentant og reineier
  • Anna Ravna Gaup, reineier
  • Mattias Åhren, professor, dr. juris
  • Ellen Sara Sparrok, reineier

– Vi er også svært stolte av at det er en dyktig samisk kvinnelig jurist; Ragnhild Marit Sara som leder lovutvalget, sier sametingspresident Aili Keskitalo og leder for NRL Ellinor Marita Jåma.

Den 29. november vil Sametinget invitere til et fagseminar i Alta med utgangspunkt i ulike problemstillinger som selvbestemmelse og eksisterende utfordringer knyttet til reindriftsloven.

– Vi kommer tilbake til invitasjon til seminaret, men der vil utvalgets leder holde en kort innledning. Dette blir omfattende arbeid, men skal reindriftens interesser bli ivaretatt i de fremtidige lovendringene, må vi gjennom denne prosessen, avslutter Muotka, og sier at Sametinget vil holde sekretariatet for utvalget som skal arbeide innenfor en ramme på to år.


Artikkeltags