Rein kjøres i hjel på fylkesveg 30. Leder i Gåebrien sijte ber Dale se på vegsaltproblematikken

- Problemet på Rugldalen er ikke sperregjerdet, men vegsaltet, sier Inge Even Danielsen. Han  ønsker at det blir slutt på saltingen, alternativt lavere fartsgrense.