Reindriftsforvaltningen med innspill som kan bidra til dempet konflikt

Artikkelen er over 2 år gammel

Bedre skjerming av innmark og tilgang til mer stabile og forutsigbare vinterbeiter for rein. Det er tiltak som kan bidra til å dempe arealkonfliktene og skape en mer framtidsrettet reindrift.