Reineierne har tapt dyr til bjørn, nå er det sett ulv i samme området

– Vi har ikke oppdaget flere skader på rein fra bjørn, men det er en ny utfordring at det har kommet ulv inn i beiteområdet.