Vinterled Røros AS har 41 kilometer snøscootertrasé på kartet. Nå ber de partiene på Røros ta kontakt direkte med dem

Vinterled Røros AS ble etablert for å få til godkjente scootertraseer i Røros kommune, og få slik kjøring inn i lovlige former.