Sikter mot 160 nye reiselivsjobber i 2030

Savalen er pekt ut som hovedsatsing i forslaget til reiselivsplan for Tynset.