Torsdag 21. oktober har bondefaglagene i Vingelen, bygdekvinnelaget, kirke- og skolemuseet og kommunen gått sammen om å arrangere møtet «Fokus på Forollhogna» i Fjellheim.

Dit kommer Yngve Rekdal som har kartlagt utmarksområder i Norge med tanke på beiteressurser og vurdering av beitekvalitet i over 40 år.

– Han er kanskje den i Norge som har størst kunnskap om utmarksressursene vi har, skriver arrangøren.

På møtet kommer også ordfører Bjørnar Tollan Jordet for å snakke om kommunens rolle som nasjonalparkkommune og nasjonalparklandsby. Varaordfører på Tynset, Tone Hagen, skal snakke om hvordan man skal ta vare på verneverdiene i en park og landskapsvernområder.

Det blir også informasjon om «Seterprosjektet» med Hege Hovd og landbrukssjef Kjersti Ane Bredesen kommer for å snakke om hvordan man bør forvalte utmarksressursene i framtida.