24 tros- og livssynssamfunn i Alvdal. Se hva de får av kommunale kroner

Nest etter Den norske kirke er pinsemenigheten størst i Alvdal.