Åpen folkekirke er en oppfølging av Kirkemøtet

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

På Kirkemøtet i 2014 sa flertallet nei til et forslag om at homofile skal kunne gifte seg i Den norske kirke. Røros: Åpen folkekirke er en organisasjon innen Den norske kirke, som ble stiftet 11.juni i fjor. Da ble Sturla Stålsett valgt som leder.

DEL

- Organisasjonen er en oppfølging av Kirkemøtet 2014, som skapte sterke reaksjoner blant medlemmer i den norske kirke. Kirkemøtet sa nei til både homofil vigsel i kirken og forbønn for homofile som har giftet seg borgerlig.
Norge fikk i 2009 en ny ekteskapslov, som også ga likekjønnede par rett til å inngå ekteskap. Loven presiserer imidlertid at likekjønnet ekteskap ikke kan inngås i kirken uten at Kirkemøtet har fastsatt liturgi for dette.
Kirkemøtet er det øverste representative organet i Den norske kirke og består av medlemmene av bispedømmerådene pluss leder av Samisk kirkeråd.
En gang i året behandler de saker av felles kirkelig karakter og interesse.
Forslaget om vigselsliturgi for likekjønnede ble forkastet med 64 mot 51 stemmer. Kompromissforslaget om aksept for to syn på ekteskapet og innføring av forbønnsliturgi ble også forkastet med liten margin.
Åpen folkekirke vil jobbe for en vigselsliturgi for likekjønnede par innenfor rammen av Den norske kirke.
Åpen folkekirke har dåpen som eneste medlemskriterium.
Alle medlemmer i Den norske kirke har stemmerett ved høstens kirkevalg. Lista fra Nidaros bispedømme ser slik ut:
1. Agnes Sofie Gjeset (29) Bakklandet
2. Trude Holm (63) Stiklestad
3. Jon Høsøien (70) Røros
4. Grete Bækken Mollan (45) Beitstad
5. Anne Kathrine Slungård (51) Trondheim
6. Terje Wigtil (56) Levanger
7. Alex Ramstad Døsvik (20) Ørland
8. Camilla Vågan (34) Nærøy
9. Randi Sakshaug (53) Byåsen
10. Steffen Aune (36) Nidaros og Vår Frue
11. Åge Winje Brustad (26) Ytterøy
12. Eivind Almaas (44) Berg
13. Kristin Storvig (47) Steinkjer
14. Sverre Bugge Midthjell (34)
Guri Jortveit

Artikkeltags