– Det viste seg at digitalt brannvernlederkurs var en ganske god idé, noe også Innovasjon Norge var enig i. Brannvernkurs over nett for arbeidstakere ved hele landets institusjoner var mangelvare. Siden da har Marketmap drevet jevn videreutvikling av kurset, og samtidig også oppnådd noen flere salg, skriver virksomheten i en pressemelding.

Forståelse for brannvern

Den daglige lederen for det nye selskapet, René Lisund, vil være på plass mandag 16. mai.

– René har tung bakgrunn fra beredskapstankegang med sin forsvarsbakgrunn, hvor han blant annet har Sjøkrigsskole og flere års erfaring som offiser. De siste årene har René jobbet med å selge solceller for EnergiPluss. Summen av denne kompetansen og erfaringen gjør at Marketmap er svært trygge på at René er riktig person til å lede utviklingen av Brannportal AS. Tjenestene Brannportal tilbyr skal selges mot et nasjonalt marked, foreløpig mot institusjoner, sier styreleder i Brannportal, Eirik Bækken.

Han sier det har vært utfordrende å finne riktig person, men at de er stolte over å ha funnet Lisund og trygge på den kompetansen og forståelsen han har for brann og brannvern.

– I tillegg har han med seg en tankegang fra forsvaret som er viktig i salg og utvikling av denne type tjenester. At han også faktisk har jobbet med salg, og kan vise til gode resultater. gjorde at han er en innertier for vår del. Nå skal Brannportal ut på det nasjonale markedet, og vi har mange tanker om videreutvikling av kjerneproduktet, men også nye tjenester. René er riktig mann for å lede det arbeidet, avslutter Bækken.

– Spennende satsning

Lisund selv ser også svært positivt på sin fremtid i Brannportal.

– Dette er en spennende satsning som jeg gleder meg til å ta fatt på. Marketmap har utviklet et relevant og godt produkt, som er veldig aktuelt og inn i tiden. Nå skal jeg bruke noen dager til å gjøre meg godt kjent med produktet og legge en god plan i lag med styret, før jeg setter i gang med de store oppgavene. Jeg kan vel røpe såpass som at vi allerede i år skal ferdigstille et nytt produkt for å imøtekomme etterspørselen i markedet, sier han.

Nye investorer

– Det er utfordrende både å løfte og selge et produkt litt på siden av Marketmaps kjernevirksomhet, i hvert fall samtidig som selskapet vokser jevnt og trutt. Det at vi nå får skilt det ut vil være svært positivt. Begge selskapene skal få gjøre det de er gode på, sier styreleder Bækken.

Marketmap har fått med seg både nye investorer og kompetanse på laget i det nye aksjeselskapet Brannportal. Nye Samvirke AS og Ligård Holding AS går inn som investorer både i form av kapital, men også kompetanse og tid.

– Dette er ikke en ordinær investering i et selskap på børs. Vi trenger kompetente og engasjerte eiere, noe vi har vært tydelig på i hele prosessen. Nå får vi med Bjørn Ligård, Dag Meli, Bjørn Fredheim og Atle Lillebakken i tillegg til mannskapet i Marketmap på aksjonærsiden. Det tror jeg blir veldig bra, sier Bækken.