Ren Røros og veien videre

Erland Sjøvold, Anne Grethe Beck Andersen, May Kristin Knutsen og Henrik Grønn trakk seg fra styret i Ren Røros.

Erland Sjøvold, Anne Grethe Beck Andersen, May Kristin Knutsen og Henrik Grønn trakk seg fra styret i Ren Røros. Foto:

Av

Undertegnede valgte som kjent å fratre sine styreverv i Ren Røros den 5. mars i år.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. Bakgrunnen for dette var grunnleggende uenighet internt i styret, som er behørig omtalt i media. Styreleder har ved flere anledninger poengtert at «selskap må gå foran enkeltpersoner». Dette var også bakgrunnen for at vi valgte å tre til side, i stedet for å fortsette i et styre som ikke lenger hadde forutsetninger for godt samarbeid. Ved å gjøre dette ville vi aktivere selskapets eiere slik at de snarest mulig fikk anledning til å få på plass et nytt styre.

Vi er kritisert for å ha gått ut i media med at vi trakk oss fra styret, men vi mente da og vi mener fortsatt, at det ville vært en unnlatelsessynd å ikke gjøre alle eiere raskt oppmerksom på en slik alvorlig situasjon for konsernet. Vi formulerte en kort pressemelding på fire linjer og hadde ikke ønske eller behov for ytterligere uttalelser i media. De neste dagen og ukene var det omfattende omtale i lokalmedia med påstander, som vi etter hvert fant det nødvendig å tilbakevise. Det ble lekket fortrolig informasjon til media og det hele eskalerte til en svært uheldig situasjon for selskapene.

Vi ønsker ovenfor alle ansatte å beklage den ulempe de har hatt med negativ oppmerksomhet som følge av uenighetene i styret. Vi vet at konsernet har dyktige ansatte som alle har blitt berørt av dette. Konsernet har dyktige ledere i alle datterselskapene som til tross for uro i konsernstyret kan ivareta daglig drift som normalt. Vårt inntrykk er at også konsernledelsen og konsernsjefen har håndtert denne krevende situasjonen på en god måte. Vi både håper og tror at konsernledelsen evner å ta kritikken til etterretning og komme styrket ut av dette.

Vi registrerer at det fra ulikt hold ytres meninger i media som trekker konklusjonen i forvaltingsrapporten i tvil. Det ligger i sakens natur at ikke alle er enig i konklusjonene, men etter vår mening er verken eier, ansatte eller selskapene tjent med dette.

Vi er glad for at kommunen har konkludert med å velge et helt nytt styre, og det er bra at det søkes bistand for å finne kandidater med riktig kompetanse. På denne måten sikrer eierne at det settes et endelig punktum for diskusjoner og omtale om uenighetene som har vært i styret.

Til slutt ønsker vi et nytt styre og alle ansatte lykke til på veien videre.

Røros, 12. juni 2020

Anne Grethe Beck Andersen

Henrik Grønn

May Kristin Knutsen

Erland Sjøvold

Aksjonærer og tidligere styremedlemmer i Ren Røros as

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken