I interessekonflikter mellom utenbys profittjegere og en stor gruppe av en kommunes innbyggere, er det da ikke de folkevalgtes soleklare og moralske plikt å ivareta innbyggernes interesser og ikke løpe de førstnevntes ærend?

Sylling, 29.05.23