Restaurerer Jørgenvollen i Erlia: Ut med røyskatt og gamle musebol, inn med nye stokker og bord

Av

I Erlia ligger en gammel, godt skjult setervoll, kun noen få kilometer fra Røros sentrum. I årenes løp har naturen gnagd seg inn, i form av villig småbjørk og aktive, små firbente krek.