Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Arbeidets Rett ut 300.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vår region.

- Lokalavisa har en viktig rolle i lokalsamfunnet på mange slags vis. Nå gleder vi oss over at vi kan få bidra med penger til gode formål slik vi gjorde det i fjor, sier redaktør og daglig leder i Retten, Guri Jortveit.

- Få vet bedre enn oss hvor mange dyktige og engasjerte folk som bor i regionen vår, så vi gleder oss og håper på søknader fra Holtålen i nord, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal og Folldal nok en gang!

Redaktøren forteller at responsen i fjor var helt overveldende. Nesten 50 forskjellige aktører søkte om til sammen 2,5 millioner kroner. Retten fordelte de midlene vi hadde til rådighet. Koronapandemien og smitteverntiltak satte imidlertid stopper for en del av aktivitetene som lag og foreninger søkte om støtte og fikk midler til.

- Pengene er bare utsatt til betaling, og venter kun på gjennomføring. Vi har fått nye 300.000 til å dele ut for 2021, og ønsker alle tiltak velkommen, enten det er i forlengelse og utvidelse av aktiviteter de søkte på i fjor, eller helt nye formål, sier redaktøren.

Amediakonsernet som Retten er en del av, skal dele ut hele 25 millioner kroner denne våren. Ut fra størrelse og abonnementstall har hver av de 73 avisene i konsernet fått en pengepott på alt fra 100.000 til en million kroner til videre fordeling.

Søknadsfristen er 4. mai. Deretter skal en lokal jury, bestående av personer fra vår avis og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: https://soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia

Offentliggjøringen skjer 1. juni.

Trolig kommer pengene i år ekstra godt med - mange lag og foreninger har opplevd solide korona-smeller og det finnes også eksempler på frivillige tiltak som har måttet trekke inn årene.

- Håpet er at Retten med dette kan gi støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som vi dekker. Vi har økt oppslutningen og antall abonnenter dette korona-året, og det gjør oss sterkere rustet til å løse samfunnsoppdraget og til å bidra i lokalsamfunnet som dette. Takk til alle våre abonnenter og annonsører som finner oss relevant, sier Guri Jortveit.

Slik skal AR dele ut 300.000 i 2021

  • Arbeidets Rett leter etter lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn gjennom åpne aktivitets- og fritidstilbud rettet mot innbyggerne i regionen
  • Til sammen skal vi dele ut 300.000 kroner
  • Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter og til helt nye tiltak
  • Målgruppen må omfatte personer i alderen under 25 år
  • Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, privatpersoner, næringsvirksomhet eller rene religiøse eller politiske tiltak
  • Søknader sendes til soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia
  • Søknadsfristen er 4. mai 2021
  • Spørsmål om ordningen kan sendes soknadservice@amedia.no

Arbeidets Rett deler ut 300.000 kroner: Nesten 50 lokale lag- og foreninger har søkt på støtte om til sammen 2,5 millioner kroner

Arbeidets Rett deler ut 300.000 kroner til tiltak i Fjellregionen. Søknadsfrist er 25. mars